Τυριά

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία τυριών. Δείτε παρακάτω στην λίστα αυτά που διαθέτουμε.

ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Π.Ο.Π ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ
ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Π.Ο.Π ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΛΙ 35 KG
ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Π.Ο.Π ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 35 KG/50 KG
 

ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Π.Ο.Π ΣΕ VACUM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

VACUM 3 KG
VACUM 2 KG
VACUM 1 KG
VACUM 0.5 KG
 

ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Π.Ο.Π ΣΕ ΤΑΠΕΡ

 

ΤΑΠΕΡ 4 KG
ΤΑΠΕΡ 2.5 KG
TΑΠΕΡ 1 KG
ΤΑΠΕΡ 0.4 KG
ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Π.Ο.Π ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΔΟΧΕΙΟ 14 KG
ΔΟΧΕΙΟ 9 KG
 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ 10 KG
ΓΡΑΒΙΕΡΑ 5  KG
ΓΡΑΒΙΕΡΑ 3  KG
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΣΕ VACUM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ VACUM 1 KG
VACUM 0.5 KG
ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΒΥΤΙΝΑΣ

(τύπου φορμαέλας)

1 KG
0.5 KG
ΜΥΖΗΘΡΑ (κεφάλι, περίπου 1.3 KG)
ΜΥΖΗΘΡΑ ΣΕ VACUM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0.5 KG
ΑΝΘΟΤΥΡΟ 1 KG
0.5 KG