Πιστοποίηση ISO

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με ISO στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

ISO