ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα:
Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών S9-S10
Τηλ.: 210 48 33 996 – 210 48 18 233
210 48 39 054 – 210 48 26 640

 

Ε-mail:
info@alfacatering.gr

www.alfacatering.gr

https://www.facebook.com/AlfaCatering1996/

https://www.instagram.com/alfafruitscatering_/